Fundacja Biedronki e1584092314478
 

Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie otrzymał w listopadzie od Fundacji Bieronka produkty ochronne, takie jak maseczki i rękawiczki.

Otrzymane od Fundacji Biedronki wsparcie przyczyniło się do zapewnienia rekomendowanych środków ochrony i bezpieczeństwa naszym

podopiecznym oraz personelowi w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii.

                                                                                                                                               Dziękujemy