Wsparcie i konsultacje psychologiczne dla mieszkańców DPS

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W WEJHEROWIE, UL. PRZEBENDOWSKIEGO 1

Zajęcia psychologa z seniorami są prowadzone trzy razy w tygodniu. 

Oferujemy w tym czasie:
Gimnastykę umysłu - są to spotkania grupowe, w kameralnym gronie 6 - 7 osób. W trakcie zajęć podopieczni są skłaniani do wysiłku intelektualnego. Zajęcia polegają na rozwiązywaniu różnego rodzaju
łamigłówek, zadań. Mają one na celu utrzymywanie i dynamizowanie uwagi, zdolności do koncentrowania się, rozwijanie inteligencji i pamięci oraz kreatywności koordynacji wzrokowo - ruchowej.
Dzięki tym zajęciom wspieramy seniorów w walce z otępieniem pozwalając zachować ich sprawność i gotowość podejmowania nowych wyzwań intelektualnych. Zadani które wykonują seniorzy podczas zajęć mają za zadanie pobudzać do działania wszystkie obszary mózgu.
 
 
Spotknia indywidualne - w czasie spotkań udzielane jest wsparcie psychologiczne dla mieszkańców placówki. Dotyczą one wszystkich ważnych dla mieszkańca spraw.
Spotkania odbywają się regularnie i trwają do momentu rozwiązania problemu.
 
 
Spotkania integracyjne - to zajęcia mające na celu nawiązywanie relacji pomiędzy mieszkańcami. W ten sposób staramy się, by wszyscy nasi podopieczni czuli się dobrze wśród znajomych osób.
Zajęcia polegają na organizowniu różnego rodzaju turniejów, gier i zabaw.
Image