Oferta terapii zajęciowej

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W WEJHEROWIE, UL. PRZEBENDOWSKIEGO 1

Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z terapii zajęciowej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w pracowni terapii zajęciowej (zajęcia manualne, zajęcia plastyczne), pokojach dziennego pobytu (zajęcia kulinarne, projekcje filmów).

Prowadzone są również zajęcia integracyjne, zajęcia muzyczne, i wiele innych. Niektórzy mieszkańcy pomagają w drobnych pracach porządkowych na terenie Domu, zajmują się uprawą kwiatów w przydomowym ogrodzie. W Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie prowadzone są następujące formy terapii zajęciowej:

ergoterapia – właściwa terapia zajęciowa – stanowi oddzielną formą rehabilitacji. W ramach jej prowadzi się wiele różnych zajęć m. in.: robienie na drutach, szydełkowanie, krawiectwo oraz wszelkiego rodzaju prace ręczne. Wykorzystuje się tutaj również wszystkie pozostałe formy terapii zajęciowej.

arteterapia – terapia przez szeroko pojętą sztukę.

biblioterapia – terapia wykorzystująca książki.

sylwoterapia – terapia wykorzystująca spacery po lesie, ogrodzie należącym do DPS. Czynnikiem terapeutycznym jest kontakt z przyrodą.

muzykoterapia – terapia wykorzystująca muzykę – słuchanie, tworzenie, śpiewanie, granie.

poezjoterapia – terapia wykorzystująca poezję, polega na czytaniu, recytowaniu, pisaniu wierszy. Podopieczni mogą także uczestniczyć i organizować wieczorki poetyckie.

zajęcia relaksacyjne – stanowiące formę psychoterapii, ich celem jest odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego –rozluźnienie (w ciągu dnia) bądź wyciszenie, świadome obniżenie aktywności myślowej (zazwyczaj wieczorem). Jest to ważny element radzenia sobie ze stresem. Wykorzystuje się tutaj elementy muzykoterapii, poezjoterapii.

aeroterapia – zajęcia w przydomowym ogrodzie.

Oferta terapii zajęciowej jest zróżnicowana i dostosowana do stopnia sprawności oraz zainteresowań mieszkańca. Dom zatrudnia terapeutę zajęciowego oraz pracownika kulturalno oświatowego, który czynnie współpracuje z mieszkańcami.
Image
Terapia wykorzystująca książki.
Image
Terapia wykorzystująca spacery po lesie.