środa, 19 październik 2022 15:45

Goście z Holandii

gocie z Holandii
22 września 2022 r. nasz Dom Pomocy Społecznej 
odwiedziła grupa 20 osób z Holandii, która raz w roku
organizuje wyjazd do jakiegoś miasta w Holandii
bądź w innym kraju UE w celu poznania, jak funkcjonują
różne systemy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
w porownaniu z holenderską opieką zdrowotną.
 
Wszyscy członkowie grupy na codzień pracuja w firmach,
które współpracują z instytuacjami opieki zdrowotnej w Holandii.
Większość z nich to menedżerowie, którzy pracują dla producentów
w branży spożywczej lub związanej z żywnością i są odpowiedzialni
za współpracę z sektorem opieki zdrowotnej
 
Nasi goście byli zaintereowani tym, w jaki sposób
zorganizowane jest żywienie w naszym Domu,
jak są komponowane posiłki i jak przebiega współpraca 
z firmami dostarczającymi żywność.
 
W czasie wizyty goście zwiedzili nasz Dom,
a następnie była możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń
przy kawie i słodkim poczęstunku.
 
Czytany 380 razy