O nas

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W WEJHEROWIE, UL. PRZEBENDOWSKIEGO 1


      Historia Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego 1 sięga już początku XX wieku.Budynek główny (prawe skrzydło 1907 rok). Początkowo jego rola opierała się na niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym, ubogim ludziom – funkcjonował jako przytułek. W 1946 r. został przekształcony na Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla osób starych. Na dzień dzisiejszy jego pełna nazwa brzmi Dom Pomocy Społecznej. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego oraz Regulaminu Organizacyjnego w szczegółowy sposób określającego zadania realizowane przez DPS oraz jego strukturę organizacyjną.
 
   DPS położony jest w centrum Wejherowa. Umożliwia to mieszkańcom łatwy dostęp do środków komunikacyjnych, kościołów, sklepów, jak również dla osób odwiedzających mieszkańców. PKP znajduje się  w odległości ok. 500 m od Domu. 
 
   Na terenie Domu mieści się część administracyjna i zaplecze usługowe: kuchnia, pralnia, kaplica, pomieszczenie do rehabilitacji oraz terapii zajęciowej, gabinet doraźnej pomocy medycznej, pokój dziennego pobytu i pokój gościnny. 
 
   Na wszystkich kondygnacjach znajdują się pokoje mieszkańców. Każdy pokój oraz pomieszczenia użytkowe posiadają sygnalizację przyzywowo-alarmową. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w system przeciwpożarowy, a powierzchnia mieszkalna każdego pokoju spełnia wymogi standaryzacyjne. Na każdym piętrze znajduje się odpowiednia ilość łazienek oraz wc dostosowanych do potrzeb mieszkańca oraz wyposażonych w niezbędne urządzenia dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
  W budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób na łóżkach oraz wózkach inwalidzkich. Na każdym piętrze znajdują się kuchenka podręczna i pokój dziennego pobytu, w którym znajduje się telewizor. 
 
    Dom dysponuje pokojami dwuosobowymi, trzyosobowymi i jednym pokojem czteroosobowym. Każdy pokój wyposażony jest w podstawowy sprzęt taki jak: łóżko, stolik, krzesła, szafka przy łóżku, szafa, w niektórych również radio i telewizor. Dom zapewnia mieszkańcom trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacje. Kuchnia przygotowuje posiłki według diety określonej przez lekarza i dietetyka. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę w kuchenkach pomocniczych.
   Wolny czas mieszkańcy mogą spędzać na zajęciach w pracowni terapii zajęciowej lub pomagać w przydomowym ogrodzie w ramach agroterapii. Podopieczni Domu mogą korzystać również z oferty kulturalnej przygotowanej przez pracownika kulturalno-oświatowego. Mieszkańcy mogą również uczestniczyć w organizowanych przez Dom spotkaniach z innymi Domami oraz w imprezach okolicznościowych.
 
      Potrzeby religijne mieszkańcy mogą zaspokoić w kaplicy Domu, w której codziennie odmawiany jest Różaniec, w każdą niedzielę i święta odprawiana jest Msza Święta.  Każdy mieszkaniec naszego Domu objęty jest opieką lekarza rodzinnego, który raz w tygodniu pełni dyżur w gabinecie pomocy doraźnej. Na specjalistyczne konsultacje lekarskie mieszkańcy dowożeni są pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, Dom posiada samochód marki Ford Custom. 
 
    Mieszkańcy DPS mają również możliwość skorzystania z konsultacji psychiatrycznej i psychologicznej. Psycholog świadczy w ramach usługi pomoc psychologiczną dla mieszkańców oraz wsparcie merytoryczne i psychologiczne dla pracowników. Prowadzi również konsultacje w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Na konsultacje psychiatryczne przyjeżdża do mieszkańców lekarz psychiatra.
   
    W naszym Domu znajdują się pomieszczenia rehabilitacyjne, w których wykonuje się między innymi: zabiegi z kinezyterapii, laseroterapii, magnetoterapii, fizykoterapii, naświetlenia lampami sollux, aquavibron i inne.
   
   W ramach możliwości Dom zapewnia respektowanie i korzystanie ze wszystkich praw  jakie należne są  mieszkańcom jako obywatelom Polski. Pracownik socjalny DPS reprezentuje mieszkańców w sprawach sądowych oraz urzędowych w trakcie załatwiania wszelkich formalności, związanych z wyrobieniem różnego typu dokumentów (dowód osobisty, paszport), otrzymaniem należnych świadczeń finansowych  (zasiłków z pomocy społecznej, rent, emerytur z ZUS/KRUS) oraz korzystaniem z dostępnych form wsparcia (dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, zakupu sprzętu ortopedycznego itp.) Dom wspiera mieszkańców w bezpiecznym przechowywaniu, a także wykorzystywaniu przedmiotów wartościowych oraz środków pieniężnych stanowiących  ich własność, prowadząc w tym celu depozyt.
 
    Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego 1 statutowo przeznaczony jest dla 75 mieszkańców. Mieszkańcy zamieszkują w 1 budynku głównym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
   
   Mieszkańcy Domu uczestniczą w wyjazdach na imprezy zewnętrzne, odbywają się projekcje filmów z projektora multimedialnego w świetlicy DPS, ponadto mieszkańcy wychodzą na spacery do Parku Miejskiego w Wejherowie oraz na zakupy do pobliskich sklepów przy pomocy pracowników i wolontariuszy. Mieszkańcy mogą korzystać z zakupionych gier planszowych oraz punktu bibliotecznego, znajdującego się na terenie Domu lub Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, w której funkcjonuje program „Książka na telefon”. 
 
    Zgodnie z harmonogramem zajęć terapeutycznych i kulturalno-oświatowych odbywają się na terenie Domu imprezy okolicznościowe, takie jak Dzień Babci, Dziadka, Walentynki, Andrzejki, urodziny mieszkańców, obchodzone są święta religijne i państwowe, latem organizujemy grille w ogrodzie oraz wyjazdy na plażę, pobliskie jezioro lub do kina. Odbywają się też okazjonalne spotkania tematyczne przy współpracy z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie przy ul. Odrębnej 17 i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wejherowie ul. 3 Maja 49. 
 
    Naszych mieszkańców regularnie odwiedzają dzieci z wejherowskich szkół i przedszkoli. W ramach odwiedzin dzieci przygotowują tematyczne występy artystyczne i kartki z życzeniami dla naszych mieszkańców.