Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie
otrzymał w 2020 roku grant w wyskości
87 600,00 zł
 
PLAKAT POMORSKIE SOS