Opieka duszpasterska

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W WEJHEROWIE, UL. PRZEBENDOWSKIEGO 1

Ośrodkiem życia duchowego w naszym Domu jest kaplica.
Image
Kaplica jest miejscem, gdzie nasi podopieczni przystępują do sakramentów świętych oraz uczestniczą w codziennej modlitwie.
Z posługą duszpasterską przychodzą ojcowie franciszkanie z pobliskiego Klasztoru.