Dom Pomocy Społecznej  w listopadzie 2021 r. otrzymał w ramach podpisanej Umowy nr  GWE/1/2021
z dnia 02.11.2021 r. Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z Powiatem Wejherowskim, dotację celową 
z budżetu państwa w wysokości 28 880,00 zł  z przeznaczeniemna wzmocnienie zabezpieczenia
domów pomocy społecznej przed skutkami  występowania  wirusa SARS-CoV-2, w szczególności
na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług oraz zakup
niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.