DPS WEJHEROWO
ul. Przebendowskiego 1
84-200 Wejherowo
tel/fax buy clomid online 58 672 67 11
tel. priligy online 58 672 15 91
email: dpswejherowo@gmail.com

Historia

    kamagra online Historia Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego1, sięga już początku XX wieku – budynek ma 100 lat. Początkowo jego rola opierała się na niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym, ubogim ludziom – funkcjonował jako przytułek. W latach 50-tych został przekształcony na Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla osób starych. Na dzień dzisiejszy jego pełna nazwa brzmi Dom Pomocy Społecznej. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego oraz Regulaminu Organizacyjnego w szczegółowy sposób określającego zadania realizowane przez DPS oraz jego strukturę organizacyjną.

 

    levitra online DPS położony jest w centrum Wejherowa przy ul. Przebendowskiego 1. Umożliwia to mieszkańcom łatwy dostęp do środków komunikacyjnych, kościołów, sklepów, jak również dla osób odwiedzających pensjonariuszy. PKP znajduje się w odległości ok. 500m od Domu.